Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie


Idź do treści

Aktualności

Projekty GOPS > POKL 7.1.1 - 2010

Informacja


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, iż w dniu 21.12.2010 r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach realizacji projektu systemowego "Bezpieczna rodzina" w 2010 r. Podczas spotkania wręczane były zaświadczenia uczestnikom projektu. Uczestnicy otrzymali gratulacje i życzenia z rąk Sekretarz Gminy Ręczno Pani Marii Lesiakowskiej, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie Pani Elżbiety Krawczyk, asystenta rodziny Pani Magdaleny Pluta, trenerki, która prowadziła zajęcia Pani Kariny Sokołowskiej. Po rozdaniu zaświadczeń rozmawiano z Beneficjentami Ostatecznymi o planach na przyszły rok projektowy nakreślono założenia przyszłego projektu.
Uczestnicy wymienili się telefonami do siebie nawzajem z chęcią kontynuowania spotkań. Z ust Pani Kierownik GOPS Ręczno padło zapewnienie, iż będzie udostępniane miejsce jeżeli tylko grupa wsparcia będzie chciała kontynuować spotkania.
Mamy nadzieję, iż ten rok wniósł w życie uczestników chęć podjęcia zmian na lepsze, rozpoczęcia w swoim życiu nowego lepszego jutra, gotowości do patrzenia na swoje dzieci zupełnie innym okiem pełnym miłości i zrozumienia…

Ostatnie spotkanie w ramach projektu „Bezpieczna rodzina.ppt

Konferencja w Łodzi


Gminny Ośrodek Pomocy w Ręcznie z przyjemnością informuje, iż w dniu 16 grudnia 2010 r. zespół koordynujący realizację projektu "Bezpieczna rodzina" miał okazję zaprezentować ów projekt w ramach dobrych praktyk podczas konferencji podsumowującej realizację projektu prowadzonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Podczas konferencji prezentowały się trzy gminy, a wśród nich Ręczno. Prezentacja GOPS Ręczno pokazująca realizację projektu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji, ponieważ w kuluarach zadawano wiele pytań związanych z projektem. Podczas rozmów dochodzono do wielu wniosków. Wiele ośrodków pomocy społecznej również zauważa poważne problemy wśród swoich podopiecznych w pełnieniu roli rodzica, dlatego też ośrodki te będą starały się stworzyć podobne projekty mające na celu pedagogizację rodziców.


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją oraz kilkoma zdjęciami z konferencji.


Informacja


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, iż dnia 11.12.2010 r. w Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym LZSS w Ręcznie odbyło się spotkanie wigilijne w ramach projektu systemowego "Bezpieczna rodzina". W spotkaniu tym uczestniczyli Beneficjenci Ostateczni projektu wraz ze swoimi rodzinami, władze Gminy Ręczno, dyrektor firmy, która prowadziła zajęcia w ramach projektu, proboszcz parafii Ręczno. Podczas tego spotkania dla uczestników zostały wręczone paczki świąteczne spożywczo-chemiczne dla dorosłych oraz paczki dla dzieci: słodycze i pluszowe misie. Odbył się konkurs kolędowy "Szansa na bombkę", gdzie rodziny śpiewały kolędy. Nagrodami w tym konkursie były piękne duże bombki. Każda rodzina chętnie uczestniczyła w kolędowaniu. Podczas wręczania paczek najbardziej cieszyły się dzieci. Wiele z nich po raz pierwszy otrzymało upominki świąteczne.
Życzenia składane podczas spotkania napawały optymizmem na lepsze jutro, dały poczucie, że zmiany są możliwe i trzeba je wprowadzać. Dały poczucie rodzinnych świąt, które tak bardzo są ważne w rodzinach uczestniczących w projekcie.


Zapraszamy na obejrzenie kilku zdjęć z tego spotkania.
15.11.2010r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, że w okresie 1 styczeń do 31 grudnia 2010 r. realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pt: "Bezpieczna rodzina", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa funkcji rodzicielstwa w relacji rodzic - dziecko wśród mieszkańców Gminy Ręczno zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gosp. domowego poprzez aktywną integrację i pracę socjalną.

więcej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie
ul. Piotrkowska 5
97 – 510 Ręczno
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE KONKURSU OFERT CENOWYCH
O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGU OKREŚLONEGO ART. 4 UST. 8
USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Załączniki do pobrania:
1.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Załączniki do specyfikacj:

załącznik nr 1 do siws 2010
załącznik nr 2 do siws 2010
załącznik nr 3 do siws 2010
załącznik nr 4 do siws 2010
załącznik nr 5 do siws 2010


Powrót do treści | Wróć do menu głównego