Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie


Idź do treści

Aktualnosci

Projekty GOPS > POKL 7.1.1 - 2012

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy


Zawiadamiamy , że w wyniku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 140000euro :

1. na zakup, zapakowanie i dowiezienie 13 paczek upominkowych w ramach projektu "Bezpieczna rodzina" została złożona oferta przez Hurt-Detal Art. Przemysłowe BASIA Barbara Mościńska ul. Kanałowa 5 97-570 Przedbórz i uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia tj. najniższej ceny.

2. na świadczenie usługi cateringowej na spotkaniu wigilijnym dla 50 osób w ramach projektu "Bezpieczna rodzina" została złożona oferta przez Leśny Zajazd p. Marta Jagusiak zam. Ręczno, ul. Główna 83 97-510 Ręczno i uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia tj. najniższej ceny.

Ręczno, dnia 19.11.2012 r.Zapytanie ofertowe


Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o podanie kosztu zakupu paczki upominkowej składającej się z koca (akrylowy, rozm. 160x200), kompletu pościeli (3D, 3 cz. rozm. 160x200), oraz ręcznika frotte (rozm. 140x70) dla 13 Beneficjentów Ostatecznych projektu pt.: "Bezpieczna rodzina" (PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)


zapytanie ofertowe.pdf

Ręczno, dnia 2012-11-13Zapytanie ofertowe


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie w oparciu o przepisy z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę brutto usługi cateringowej.

Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi cateringowej na spotkaniu wigilijnym dla 50 osób w ramach projektu "Bezpieczna rodzina" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji zamówienia:

15 grudnia 2012r o godz. 14.00

Pełna treść w pdf


Ręczno, dnia 05.11.2012 r.


Informacja


W dniu 28.10.2012 r. w ramach realizacji projektu systemowego "Bezpieczna rodzina" odbył się wyjazd integracyjny do Łodzi. Program wyjazdu obejmował kolację integracyjną w lokalu pod nazwą "Rajskie Jadło" oraz spektakl teatralny w Teatrze Powszechnym pod tytułem "Mayday II" Ray'a Cooney'a w reżyserii Marcina Sławińskiego. Wyjazd miał na celu jeszcze głębszą integrację grupy oraz pokazanie uczestnikom nowych form spędzania wolnego czasu, pokazania, że teatr nie jest nudny i poważny.
W wyjeździe integracyjnym brało udział łącznie 27 osób. Uczestnicy projektu zabierali ze sobą osoby towarzyszące, byli to mężowie, partnerzy lub sąsiedzi. Kolacja odbyła się w bardzo miłej atmosferze, zaproponowano dwudaniowy posiłek wraz z deserem. Po posiłku udano się do Teatru Powszechnego.
Wizyta w Teatrze dla niektórych uczestników była jedną z pierwszych w tego typu miejscach. Mimo tego uczestnicy nie czuli się skrępowani. Spektakl był pełen humorystycznych scen, które wprawiły uczestników w bardzo miły nastój, który trwał podczas powrotu do domu.


Ręczno, dnia 02.10.2012 r.Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Zawiadamiamy, że w wyniku prowadzonego postępowania ofertowego na zakup voucherów dla 13 osób zostały złożone oferty przez następujące firmy:

1. Salon Fryzjersko – Kosmetyczny - Solarium „M
ARGOT”, D. H. MILENIUM” ul. Sienkiewicza 16b, 97 – 300 Piotrków Tryb. o wartości 612,00 zł,

2. Centrum Odnowy Biologicznej PPHU „ATEBA”, ul. Słowackiego 20, 97 – 300 Piotrków Tryb. o wartości 870,00 zł.

Wybrana została oferta firmy: Salon Fryzjersko – Kosmetyczny - Solarium „M
ARGOT”, D. H. MILENIUM” ul. Sienkiewicza 16b, 97 – 300 Piotrków Tryb., która zaoferowała najniższą ceną usługi – 612,00zł brutto, słownie: sześćset dwanaście złotych.


Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o podanie kosztu zakup voucherów na usługi fryzjersko-kosmetyczne, służący poprawie własnego wizerunku, podniesieniu samooceny, pewności siebie i usamodzielnieniu się klienta pomocy społecznej przeznaczony dla 13 BO (12 kobiet i 1 mężczyzna) realizowanego w ramach projektu pt.: „Bezpieczna rodzina” (PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)


Pliki:

1. Zapytanie ofertowe.pdf
2. Wzór oferty vouche.pdf
3. Vucher Ręczno.pdf

W dniu 26 sierpnia 2012r 13-ro Beneficjentów Ostatecznych wraz z członkami rodzin (łącznie 49 osób w tym 18 dzieci i młodzieży) i koordynator - kierownik GOPS Ręczno uczestniczyło w jednodniowej wycieczce do Warszawy w ramach projektu "Bezpieczna rodzina". W programie wycieczki było zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasto i Ogrodu na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego z panoramą na miasto Warszawa. Głównym punktem było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, gdzie każdy miał możliwość poznawania praw nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń. Największą satysfakcję odczuwali najmłodsi uczestnicy wycieczki zwiedzając wystawę "Bzzz…" poruszającą zagadnienia związane z przyrodą. Według uczestników była to " miło spędzona niedziela w gronie najbliższej rodziny poza domem" pomimo dopołudniowego deszczu.

Wycieczkę obsługiwało biuro ATOL TRAVEL S C p. Anetty Frąc-Jadczyk i Tomasza Ulcyfer z Piotrkowa Tryb.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, że od dnia 9 sierpnia 2012r. trwa 128 godzinne szkolenie zawodowe kasjer handlowy dla 2 uczestników projektu "Bezpieczna rodzina". Usługę realizuje Ośrodek Szkolenia Kierowców "LUKAS" z Ręczna.
Od dnia 28 sierpnia do 11 września 2012r. Ośrodek Szkolenia Kierowców "LUKAS" rozpocznie kolejne szkolenie zawodowe dla 6 uczestników projektu na kierowcę operatora wózków jezdniowych. Od miesiąca października 2012 planowane jest kolejne szkolenie dla 5 uczestników w zawodach kucharz-samodzielne wykonywanie zadań w kuchni i pod nadzorem kucharza.Ręczno, dnia 07.08.2012 r.


Zapytanie ofertowe


Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o podanie kosztu wyjazdu do teatru w Łodzi w ramach projektu pt.: „Bezpieczna rodzina” (PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)


Zapytanie ofertowe -
Teatr.pdf

Ręczno, dnia 07.08.2012 r.Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o podanie kosztu jednodniowej wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu pt.: „Bezpieczna rodzina” (PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)


Zapytanie ofertowe - Wycieczka.pdf

Ręczno, dnia 07.08.2012 r.


Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o podanie kosztu szkolenia „Kucharz - samodzielne wykonywanie zadań w kuchni” dla 3 uczestników w wymiarze po 200 godzin dla każdego uczestnika trwające nie dłużej niż 10 tygodni realizowanego w ramach projektu pt.: „Bezpieczna rodzina” (PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)


Zapytanie ofertowe -
„Kucharz - samodzielne wykonywanie zadań w kuchni”.pdf

Ręczno, dnia 07.08.2012 r.Zapytanie ofertowe


Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o podanie kosztu szkolenia
„Kucharz - wykonywanie zadań w kuchni pod nadzorem kucharza” dla 2 uczestników w wymiarze po 160 godzin dla każdego uczestnika trwające nie dłużej niż 8 tygodni realizowanego w ramach projektu pt.: „Bezpieczna rodzina” (PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)

Zapytanie ofertowe -
„Kucharz - wykonywanie zadań w kuchni pod nadzorem kucharza”.pdf

Ręczno, dnia 27.07.2012 r.


Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Zawiadamiamy, że w wyniku prowadzonego postępowania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w ramach projektu pt.: „Bezpieczna rodzina” (PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1) na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Kasjer handlowy” dla 2 osób w ilości 128 godzin, zostały złożone oferty przez następujące firmy:


1. OSK Lukas, Łukasz Stępień, ul. Piotrkowska 7, 97 – 510 Ręczno o wartości 12.800,00zł
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku, ul. Reymonta 12, 97 – 500 Radomsko o wartości 15.360,00zł.

Wybrana została oferta firmy: OSK Lukas, Łukasz Stępień, ul. Piotrkowska 7, 97 – 510 Ręczno na przeprowadzenie szkolenia „Kasjer handlowy”, która zaoferowała najniższą cenę usługi – 12.800,00zł.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie ustalonym telefonicznie lub e-mailowo z wybranym wykonawcą.


Do wiadomości:
a/a

Koordynator projektu
„Bezpieczna rodzina”
Kierownik GOPS
Elżbieta Krawczyk


Ręczno, dnia 27.07.2012 r.
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy


Zawiadamiamy, że w wyniku prowadzonego postępowania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w ramach projektu pt.: "Bezpieczna rodzina" (PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1) na przeprowadzenie szkolenia zawodowego "Kierowca operator wózków jezdniowych" dla 6 osób w ilości 88 godzin, zostały złożone oferty przez następujące firmy:

1. AUO OSK OLIMP, ul. Toruńska 22A, 97 - 300 Piotrków Tryb. o wartości 5.400,00 zł,
2. OSK Lukas, Łukasz Stępień, ul. Piotrkowska 7, 97 - 510 Ręczno o wartości 5.200,00 zł

Wybrana została oferta firmy: OSK Lukas, Łukasz Stępień, ul. Piotrkowska 7, 97 - 510 Ręczno, na przeprowadzenie szkolenia "Kierowca operator wózków jezdniowych", która zaoferowała najniższą cenę usługi - 5.200,00 zł.
Podpisanie umowy nastąpi w terminie ustalonym telefonicznie lub e-mailowo z wybranym wykonawcą.


Do wiadomości:
1. a/a

Koordynator projektu
"Bezpieczna rodzina"
Kierownik GOPS
Elżbieta KrawczykRęczno, dnia 17-07-2012 r.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy


Zawiadamiamy, że w wyniku prowadzonego postępowania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w ramach projektu pt.: „Bezpieczna rodzina” (PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1) na przeprowadzenie 15 godzin zajęć doradztwa zawodowego dla 1 uczestnika zostały złożone oferty przez następujące firmy:

pełny tekst


Ręczno, dnia 2012-07-09
Zapytanie ofertowe


Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o podanie kosztu szkolenia zawodowego "Kierowca operator wózków jezdniowych" dla 6 uczestników w wymiarze po 88 godzin dla każdego uczestnika realizowanego w ramach projektu pt.: "Bezpieczna rodzina" (PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)


zapytanie ofertowe -
"Kierowca operator wózków jezdniowych".pdf


Ręczno, dnia 2012-07-09


Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o podanie kosztu szkolenia „Kucharz- wykonywanie zadań w kuchni pod nadzorem kucharza” dla 2 uczestników w wymiarze po 200 godzin dla każdego uczestnika trwające nie dłużej niż 8 tygodni realizowanego w ramach projektu pt.: „Bezpieczna rodzina” (PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)


zapytanie ofertowe -
„Kucharz- wykonywanie zadań w kuchni pod nadzorem kucharza”.pdf

Ręczno, dnia 2012-07-09Zapytanie ofertowe


Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o podanie kosztu szkolenia "Kucharz - samodzielne wykonywanie zadań w kuchni" dla 3 uczestników w wymiarze po 250 godzin dla każdego uczestnika trwające nie dłużej niż 10 tygodni realizowanego w ramach projektu pt.: "Bezpieczna rodzina" (PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)


zapytanie ofertowe -
"Kucharz - samodzielne wykonywanie zadań w kuchni".pdf

Ręczno, dnia 2012-07-09

Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o podanie kosztu szkolenia zawodowego „Kasjer handlowy” dla 2 uczestników w wymiarze po 128 godzin dla każdego uczestnika realizowanego w ramach projektu pt.: „Bezpieczna rodzina” (PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)


zapytanie ofertowe -
„Kasjer handlowy”.pdf

W m-cu czerwcu 2012r w ramach rozeznania rynku cenowego pracownicy GOPS ustalają koszty jednodniowych wyjazdów integracyjnych dla uczestników i otoczenia do ZOO w Chorzowie, Teatru w Łodzi i do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz prowadzone jest postępowanie udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 000 EURO na zorganizowanie następujących szkoleń zawodowych: kierowca-operator wózków jezdniowych, kasjer handlowy, kucharz - samodzielne wykonanie zadań w kuchni i kucharz - wykonywanie zadań w kuchni pod nadzorem kucharza.

W dniu 29 maja 2012r zespół realizujący projekt podjął decyzję o skreśleniu 1 osoby z listy uczestników z powodu nie wywiązywania się z założeń zawartego kontraktu. 30 maja 2012r pracownik socjalny podpisał kontrakt socjalny z nowym uczestnikiem, dla którego GOPS w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 000 EURO poszukuje wykonawcy indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym.

W dniu 18 maja 2012r została podpisana umowa z Centrum STEEP Szkolenia, Terapia, Edukacja, Pomoc Psychologiczna właściciel pani Marta Wosińska na wykonanie 30 godzin zajęć grupowych o następującej tematyce: podniesienie kompetencji życiowych i społecznych poprzez budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie postawy asertywnej, efektywnej komunikacji, naukę radzenie sobie ze stresem. Zajęcia odbywały się w dniach 21-31 maja 2012r. Uczestniczyło w nim 13 osób. P. Marta Wosińska jest realizatorem usługi indywidualnych konsultacji z psychologiem w okresie 4 VI - 30 XI 2012r. w ilości po 5 godzin dla każdego uczestnika.

G:\Projekty www\2012\05072012pokl\zdjecia na strone\zdjecia z zajec z psychologiem\P1010148.JPG
Error File Open Error
G:\Projekty www\2012\05072012pokl\zdjecia na strone\zdjecia z zajec z psychologiem\P1010150.JPG
Error File Open Error


G:\Projekty www\2012\05072012pokl\zdjecia na strone\zdjecia z zajec z psychologiem\P1010152.JPG
Error File Open Error
G:\Projekty www\2012\05072012pokl\zdjecia na strone\zdjecia z zajec z psychologiem\P1010154.JPG
Error File Open Error


G:\Projekty www\2012\05072012pokl\zdjecia na strone\zdjecia z zajec z psychologiem\P1010155.JPG
Error File Open Error
G:\Projekty www\2012\05072012pokl\zdjecia na strone\zdjecia z zajec z psychologiem\P1010157.JPG
Error File Open Error

W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 000 EURO w dniu 10 maja 2012r została podpisana umowa z Pracownią Psychologiczno-Pedagogiczną Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS z Tczewa właściciel p. Aleksandrą Jędryszek - Geisler na wykonanie 30 godzin zajęć grupowych z doradztwa zawodowego dla 13 osób. W ramach zajęć została przeprowadzona diagnoza predyspozycji zawodowych BO, rozpoznano atuty zawodowe i bariery w poszukiwaniu pracy, poznano zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych i odbyły się warsztaty o tym jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Realizacja umowy zakończona 21maja 2012r.

G:\Projekty www\2012\05072012pokl\zdjecia na strone\zdjecia z doradztwa\P1010136.JPG
Error File Open Error
G:\Projekty www\2012\05072012pokl\zdjecia na strone\zdjecia z doradztwa\P1010140.JPG
Error File Open Error


G:\Projekty www\2012\05072012pokl\zdjecia na strone\zdjecia z doradztwa\P1010142.JPG
Error File Open Error
G:\Projekty www\2012\05072012pokl\zdjecia na strone\zdjecia z doradztwa\P1010146.JPG
Error File Open Error

Ręczno, dnia 3-07-2012 r.Zapytanie ofertowe


Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o podanie ceny usługi 15 godzin zajęć indywidualnych dla 1 uczestnika z doradcą zawodowym realizowanej w ramach projektu pt.: "Bezpieczna rodzina" (PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)


Zapytanie ofertowe na doradce 2012 dla 1 uczestnika.pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę - zatrudnienie specjalisty do spraw zamówień publicznych w ramach projektu pt.: „Bezpieczna rodzina” (PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1) było przeprowadzone poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w oparciu o art. 4 ust. 8. Wartość w/w zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.

Wysłano zapytania do niżej wymienionych osób:

  • Pani Krystyna Lewkowicz – osoba fizyczna,
  • Bożena Bartosińska – osoba fizyczna,
  • Tomasz Bąk – osoba fizyczna.


Wykonawcy zaoferowali poniższe ceny:

  • Pani Krystyna Lewkowicz 8 000zł brutto;
  • Bożena Bartosińska 1 000zł brutto;
  • Tomasz Bąk 10 000zł brutto.


Do realizacji zamówienia wybrano ofertę z najniższą ceną.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiamy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego na przeprowadzenie spotkań z psychologiem dla 13 osób w wymiarze 30 godzin zajęć grupowych i 65 godzin indywidualnych konsultacji, zostały złożone oferty przez następujące firmy: szczegóły


Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Zawiadamiamy, że w wyniku prowadzonego postępowania ofertowego na przeprowadzenie spotkań z doradcą zawodowym dla 13 osób w wymiarze 30 godzin zajęć grupowych zostały złożone oferty przez następujące firmy: szczegóły


Ręczno, dnia 2012-04-19


PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY RAMOWEJ NA 2012 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 16 kwietnia 2012r podpisał aneks UDA-POKL.07.01.01-10-127/09-04 pomiędzy Gminą Ręczno dotyczący realizacji projektu "Bezpieczna rodzina" przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie w okresie styczeń - grudzień 2012r. Kwota łączna projektu 182 243,74 zł w tym dofinansowanie w kwocie - 163108,15zł i udział własny Gminy 19135,59zł. W projekcie działaniami w ramach aktywnej integracji, pracy socjalnej zostanie objętych 13 osób w tym 12 kobiet i 1 mężczyzna. W wyniku rozpoczętej procedury wyboru wykonawców od miesiąca maja 2012r rozpoczną się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w celu diagnozy predyspozycji zawodowych BO pod kątem organizacji szkoleń zawodowych.

Koordynator projektu
Elżbieta Krawczyk


Zapytanie ofertowe


Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza się nabór na przeprowadzenie spotkań z psychologiem dla 13 osób w wymiarze 30 godzin zajęć grupowych oraz 65 godzin indywidualnych konsultacji dla 13 uczestników - 5 godzin dla każdego uczestnika projektu w ramach projektu w ramach projektu pt.: "Bezpieczna rodzina" (PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)

do pobrania

Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza się nabór na przeprowadzenie dla 13 osób spotkań grupowych z doradcą zawodowym w ramach projektu w ramach projektu pt.: "Bezpieczna rodzina" (PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)

do pobrania

02-04-2012 r.


"BEZPIECZNA RODZINA"
Spotkanie wielkanocne 2012

W dniu 2 kwietnia 2012r pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie w ramach projektu systemowego "Bezpieczna rodzina" zorganizowali dla uczestników projektu spotkanie Wielkanocne. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Piotr Łysoń, sekretarz Urzędu Gminy Maria Lesiakowska, Skarbnik Gminy Ręczno - Bożena Jarosińska oraz zespół realizujący projekt. Celem spotkania była integracja, przedstawienie uczestników projektu władzom Gminy Ręczno.
W projekcie na podstawie podpisanych kontraktów socjalnych uczestniczy 13 osób. Od miesiąca kwietnia 2012 r. po podpisaniu aneksu do umowy ramowej rozpoczną się zajęcia z doradcą zawodowym, następnie w ramach treningu kompetencji i umiejętności psychospołecznych zajęcia z psychologiem. W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej każdy skorzysta ze szkoleń zawodowych a dla 1 osoby istnieje możliwość uzupełnienia wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym. W ramach zasad realizacji projektu każdy otrzyma voucher tj. talon na usługi fryzjersko-kosmetyczne.
Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną objęci dodatkowymi działaniami w postaci:
- ubezpieczenia NNW,
- pomocy finansowej zgodnie z rozeznanymi potrzebami i planem pomocy ustalonym przez pracowników socjalnych w toku ich pracy,
- spotkania wigilijnego, podczas którego są przewidziane paczki świąteczne,
- 3 wyjazdów integracyjnych wraz z członkami rodzin do ZOO, teatru i Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie.
Obowiązkiem Beneficjenta Ostatecznego projektu będzie czynny i regularny udział w spotkaniach oraz wyjazdach integracyjnych.
Udział w projekcie pt.: "Bezpieczna rodzina" jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.REKRUTACJA

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie w ramach realizacji projekt systemowego pt. :"Bezpieczna rodzina" w dniach 29 luty do 13 marca 2012r. przeprowadzili rekrutację .Dokumenty rekrutacyjne złożyło 21 osób. Na podstawie Porozumienia o Współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Piotrkowie Tryb osoby te zostały zweryfikowanie pod kątem art. 50 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W dniach 21-23 marzec 2012r pracownicy socjalni podpisali kontrakty z 13 BO na uczestnictwo w zaplanowanych działaniach w aktywnej integracji, działaniach o charakterze środowiskowym. W skład grupy docelowej wchodzą dwie osoby niepełnosprawne i jedna osoba, dla której można sfinansować zajęcia szkolne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym.
W miesiącu kwietniu 2012r zostanie podpisany przez Wójta Gminy Ręczno aneks do umowy ramowej na podstawie, której WUP w Łodzi przekaże Gminie Ręczno dotację z w wysokości - 163 108,15zł na realizację zaplanowanych działań w ramach projektu "Bezpieczna rodzina" przez GOPS Ręczno.

Ręczno, dnia 13-03-2012r


W dniu dzisiejszym Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w zamieścił w aktualnościach informację, że projekt "Bezpieczna rodzina" realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie został zatwierdzony. Wartość projektu 182 243,71zł a kwota dofinansowania 163 108,15zł. W najbliższym czasie WUP w Łodzi wyznaczy termin podpisania aneksu do umowy ramowej a w ślad za tym zostaną przekazane środki na realizacje projektu.


Ręczno, dnia 2012-02-29KOMUNIKATGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie - realizator projektu "Bezpieczna rodzina" zawiadamia, że w celu spełnienia kryterium dostępu zgodnie z zasadami naboru projektów systemowych do działania 7.1.1. przedłuża się termin rekrutacji do projektu do dnia 13 marca 2012r. W dalszej rekrutacji mogą wziąć udział osoby zaliczone do osób niepełnosprawnych lub niezdolnych do pracy - posiadające ważna orzeczenie.Koordynator projektu
„Bezpieczna rodzina”


09.02.2012r.

INFORMACJAGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie przekazał do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi uzupełniony w wyniku negocjacji ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu "Bezpieczna Rodzina" na 2012 r. w ramach priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1.
W ramach uzgodnionej wersji wniosku GOPS w Ręcznie przewiduje się podpisanie kontraktów socjalnych z grupą 13 BO; w ramach aktywnej integracji od miesiąca marca 2012r. grupowe spotkania z doradcą zawodowym; w okresie marzec - listopad 2012r. wsparcie psychologiczne; od miesiąca kwietnia do listopada 2012r., zgodnie z obraną przez uczestników ścieżką zawodową - szkolenia zawodowe. W ramach wspomnianego działania BO otrzymają talon w postaci vouchera na usługi fryzjersko-kosmetyczne. Dla 1 osoby przewiduje się uzupełnienia wykształcenia w formie szkolnej na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z możliwością sfinansowania, dojazdów do szkoły, zakupu podręczników i opłacenia czesnego.

Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną objęci dodatkowymi działaniami w postaci ubezpieczenia zdrowotnego na czas trwania projektu w przypadku nieposiadania takiego prawa z innych źródeł, ubezpieczenia NNW, a także pomocy finansowej zgodnie z rozeznanymi potrzebami i planem pomocy ustalonym przez pracowników socjalnych w toku ich pracy.
W ramach działań o charakterze środowiskowym odbędzie się spotkanie wielkanocne oraz wigilijne, podczas którego wręczone zostaną paczki świąteczne. Dla uczestników projektu przewidziane są 3 wyjazdy integracyjne wraz z członkami rodzin lub otoczeniem do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ZOO w Chorzowie i Teatru w Łodzi.
Projekt adresowany jest do osób, które nie mają lub mają niskie kwalifikacje zawodowe, często nieadekwatne do potrzeb rynku pracy, mieszkające na terenie wiejskim, gdzie brak jest możliwości zatrudnienia poza rolnictwem, do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo; zatrudnionych, w tym rolnicy. Zakłada się udział 1 osoby niepełnosprawnej.
W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni mają szansę nabyć nowe umiejętności społeczne, zawodowe, które w znaczny sposób mogą ułatwić powrót na rynek pracy.


26.01.2012r.

INFORMACJA


Podczas obrad XI Sesji Rady Gminy Ręczno w dniu 26.01.2012 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie w ramach promocji Projektu przedstawił informację o działaniach w ramach Projektu "Bezpieczna Rodzina" realizowanego w roku 2012 r.. Sołtysom wsi przekazano ulotki informacyjne oraz plakaty do zamieszczenia na tablicach ogłoszeń w miejscach ogólnie dostępnych.


25.01.2012r.INFORMACJA


W dniu 25.01.2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie wystosował do Oddziału Naboru Wniosków III/s Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, pismo z prośbą o przesunięcie terminu przekazania poprawionego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL - "Bezpieczna rodzina" w 2012 r. do dnia 10-02-2012 r. na co WUP wyraził zgodę.


INFORMACJA


W dniu 16.01.2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie przesłał do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek o płatność za okres listopad - grudzień 2011 r. z realizacji projektu PO KL "Bezpieczna rodzina" w ramach priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1.

Informujemy, że do dnia 18 listopada 2011 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu na 2012 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy od stycznia 2012 r. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, tel./fax 0- 438 18 w celu zapoznania się z planowanymi działaniami, kryteriami i zasadami naboru beneficjentów ostatecznych do projektu.Powrót do treści | Wróć do menu głównego