Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie


Idź do treści

Aktualnosci SR

Świadczenia Rodzinne

KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, że od 1 listopada 2012 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych - 2012/2013.


Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późn. zm.:
1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada (art. 26 ust. 3).
2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 4).


więcej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2011 roku. Nr 298, poz. 1769) postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zwanego dalej "wnioskiem o zasiłek rodzinny", którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.


więcej

KOMUNIKAT


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, że od 1 listopada 2011 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych - 2011/2012.

więcej


KOMUNIKAT

przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka

więcej


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego