Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie


Idź do treści

POKL 7.1.1 - 2009

Projekty GOPS > POKL 7.1.1 - 2009

F:\Projekty www\GOPS Ręczno\PKOL\Loga\KAPITAL_LUDZKI.jpg
Error File Open Error
F:\Projekty www\GOPS Ręczno\PKOL\Loga\UE+EFS_L-kolor1.jpg
Error File Open Error

Od 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie rozpoczął realizację projektu systemowego pt. "Bezpieczna rodzina", jego zakres jak i główne cele stanowią problemy:bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba. Wśród tych problemów szczególnie uciążliwym trudnym do poprawy sytuacji rodzin jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, brak aktywności społecznej.
Zakres tematyczny projektu „Bezpieczna Rodzina” wpisuje się w ramy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego